Marti, Mai 15, 2007, 10:18 PM 

Cum trebuie sa ne departam de rau si sa facem binele
     media: 5.00 din 5 voturi

CUM TREBUIE SĂ NE DEPĂRTĂM DE RĂU ŞI SĂ FACEM BINELE

Fereşte-te de rău şi fă bine, caută pacea şi o urmează pe ea (Psalmul 33:13)


Mărturisitor Ortodox


Aceste cuvinte arată efortul pe care trebuie să-l facem aici pe pământ şi în pământ, adică pe acest pământ material şi în acest trup fizic.

Şi care efort trebuie să-l facem? Mai întâi, să ocolim răul şi al doilea, să facem binele.

Dar care este răul ce trebuie ocolit, şi care binele ce trebuie făcut, conştiinţa noastră nu ne poate spune complet şi exact deoarece este întunecată de păcat; învăţătura lui Hristos în schimb ne spune limpede, complet şi exact ce este bine şi ce este rău.

Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne cere ca sufletele noastre să fie îndreptate pururea spre bine tot aşa cum sfintele altare stau pururea spre răsărit. Ne cere să lepădăm răul înapoia noastră, să-l dăm pradă uitării, în umbra şi întunericul trecutului; astfel încât în fiecare clipă şi în fiecare zi să putem să ne întindem mereu cu sufletul şi cu trupul numai spre bine, să dorim numai binele, să vorbim doar despre bine, să facem doar binele.

Mântuitorul nostru Iisus Hristos vrea doar ziditori, şi nicidecum dărâmători.

Căci oricine zideşte binele, prin chiar aceasta distruge răul. Iar cel ce nu-l distruge asfel repede uită cum se face binele şi se preface într-un rău-făcător.

Sfântului Apostol Pavel, în Epistola către Romani, ne îndeamnă : Dragostea să fie nefăţarnică. Urâţi răul, alipiţi-vă de bine. (12:9).

Urâm răul dar nu pe omul care comite răul, căci acesta este bolnav.

Dacă putem, vindecăm bolnavul, nu-l omorâm cu ura noastră.

Să lucrăm binele şi să promovăm binele, căci binele este de la Dumnezeu, iar Dumnezeu este comoara a tot binele.

Să ne rugăm toţi Bunului Dumnezeu să ne înveţe pe noi să ne întoarcem de la rău şi să facem binele pentru dragostea Slavei Sale şi a mântuirii noastre. Amin.

Dragostea să fie nefăţarnică. Urâţi răul, alipiţi-vă de bine.

În iubire frăţească, unii pe alţii iubiţi-vă; în cinste, unii altora daţi-vă întâietate.

La sârguinţă, nu pregetaţi; cu duhul fiţi fierbinţi; Domnului slujiţi.

Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi răbdători; la rugăciune stăruiţi.

Faceţi-vă părtaşi la trebuinţele sfinţilor, iubirea de străini urmând.

Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc, binecuvântaţi-i şi nu-i blestemaţi.

Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng.

Cugetaţi acelaşi lucru unii pentru alţii; nu cugetaţi la cele înalte, ci lăsaţi-vă duşi de spre cele smerite. Nu vă socotiţi voi înşivă înţelepţi.

Nu răsplătiţi nimănui răul cu rău. Purtaţi grijă de cele bune înaintea tuturor oamenilor.

Dacă se poate, pe cât stă în puterea voastră, trăiţi în bună pace cu toţi oamenii. Amin.


Te poţi conecta pe un Hub de îndrumare şi misiune creştin ortodoxă, de combatere a ecumenismului, a sectelor create de oameni şi a ereziilor ===>>> dublu click pe acest link: dchub://ortodox.sytes.net:4012

Marti, Mai 15, 2007, 10:43 AM 

Aceasta este adevarata Biserica Ortodoxa a Mantuitorului nostru Iisus Hristos
     media: 5.00 din 7 voturi


Mărturisitor Ortodox


Una Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică Ortodoxă

Aceasta este adevărata Biserică a Mântuitorului nostru Iisus Hristos

în afara Ortodoxiei celei adevărate, întunericul creşte cu repeziciune

De-a lungul celor 2000 de ani de existenţă creştină, numai credinţa ortodoxă şi-a păstrat neschimbată Predania Sfinţilor Părinţi, precum şi Dogmele Bisericii. Sfintele Taine necesare mântuirii sufletelor noastre, ce au fost transmise de Mântuitorul nostru Iisus Hristos sfinţilor Săi apostoli, se află păstrate şi se transmit prin episcopii din Biserica Ortodoxă, singura care se conduce după cele 7 Sinoade Ecumenice din primele secole creştine, păstrând neschimbate scrierile şi învăţăturile Sfinţilor Părinţi, ţinând slujbele rânduite încă din acele veacuri. Numai Biserica Ortodoxă a biruit veacurile neatinsă, nepătată şi neîntinată, dăruind lumii sfinţi, sfinţenie şi sfinte moaşte, ea fiind singura ce va duce luptă împotriva "bisericilor" ce vor încerca să o uzurpe prin otrava ecumenismului mondial.

Drept aceea doar noi, credincioşii ortodocşi, mărturisim despre Biserică în Crez ca fiind: "Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească". Precum un singur crez este, tot aşa este doar o singură Biserică al cărei cap este Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Nu pomenim în crez mai multe biserici, hristoşi sau botezuri pentru că avem - ca şi Sfinţii Apostoli - un Domn, o Credinţă, un Botez - cel ortodox. Toată învăţătura şi predania dreptei Bisericii viază şi se mărturiseşte în Crezul Ortodox, crez pe care nimeni, dintre cei care aparţin altor "credinţe", nu se-ncumetă să-l rostească.


Biserica este Una Ortodoxă şi Unul Sfânt este Capul ei, şi nimeni, niciodată, nu va putea alcătui o altă "Biserică" decât cea lăsată de Hristos, Sfinţilor Părinţi. Aceste chemări la "unitate în diversitate" oferite de ecumenism, ascund sub chipul faptei bune, depărtarea creştinului ortodox nu numai de Crezul Ortodox, ci de toate Dogmele si Canoanele Bisericii Ortodoxe şi de rânduielile Sfinţilor Părinţi. Noi, creştinii ortodocşi, fără dreptarul vieţuirii Sfinţilor nu vom putea ajunge în Împărăţia Cerurilor spre a ne împărtăşi din aceeaşi odihnă cu Sfinţii. Iar catolicii înşelaţi de papă, ce se găsesc acum în întunericul necredinţei, nu se pot uni dogmatic şi canonic cu Biserica Ortodoxă binecuvântată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos atâta timp cât nu renunţă la toate ereziile lor (Filioque, infailibilitate, primat papal, harul creat, purgatoriul, imaculata concepţiune, slujirea cu azimă, botezul prin stropire etc.) şi primesc botezul ortodox hotărât de Sfinţii Părinţi.

În România, Biserica Ortodoxă este astăzi ţinta atacurilor catolicilor şi protestanţilor, care se dedau la o costisitoare activitate prozelitistă. Această situaţie deplorabilă comportă o provocare teologică, fiindcă pune o întrebare fundamentală: unde este adevărul?

Creştinii sunt de acord că însăşi creaţia este o raţiune suficientă pentru a crede că Dumnezeu există; acest adevăr este confirmat prin învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care este deopotrivă şi dovada divinităţii Fiului lui Dumnezeu. Sfinţii Apostoli, care au fost martorii oculari ai învierii, au fost atât de convinşi de realitatea acestui eveniment şi de semnificaţia sa revoluţionară pentru om, încât şi-au închinat cu bucurie toată viaţa vestirii lui. În diferite timpuri şi locuri, Sfinţii Apostoli au preferat să-şi dea mai degrabă viaţa ca martiri decât să renege acest adevăr - şi aceasta în circumstanţe care fac imposibil de crezut teoriile isteriei colective sau a unui eveniment mitic şi doar simbolic.

Dificultatea apare atunci când ne întrebăm: "Care este adevărata învăţătură creştină? Există o Biserică care să fie adevărată - şi care e aceasta -, sau nu este nici una?"

Pentru a răspunde la aceste întrebări, e necesar să utilizăm, printre altele, şi metodele şi argumentele folosite de catolici şi de protestanţi, înşelaţi în întunericul ereziilor sau derutaţi şi manipulaţi strategic de cei ce au creat aceste secte ale necredinţei, analizându-le raţionamentele în faţa adevărului istoric. Vom vedea la ce concluzii ne va conduce aceasta.

Protestanţii vor întotdeauna să citeze Biblia. O vom cita.

Catolicii se sprijină întotdeauna pe al 16-lea capitol din Evanghelia scrisă de Sfântul Apostol Matei. Va fi analizat şi acest text, în lumina învăţăturii Sfinţilor Părinţi ai Ortodoxiei.

Să luăm acest text scris de Sfântul Apostol Matei, în Evanghelie, capitolul 16; versetele 15-19: "Şi le-a zis Iisus: Dar voi cine ziceţi că sunt? Răspunzând, Simon Petru a zis: Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui Viu. Iar Iisus, răspunzându-i, i-a zis: Fericit eşti Simone, fiul lui Iona, că nu trup şi sânge ţi-au descoperit ţie aceasta, ci Tatăl Meu, Cel din ceruri. Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui. Şi îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri".

Versetul 18 ("pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui") ne arată, clar, că Hristos a întemeiat o Biserică ce va rămâne în veac. Urmează că bisericile protestante nu pot fi această Biserică, fiindcă ea e una, în vreme ce ele sunt o mulţime, şi nici nu au fost întemeiate de Hristos, ci de oameni, la mai bine de paisprezece secole după ce Mântuitorul nostru Iisus Hristos a creat Biserica Ortodoxă.

Dar care sunt caracteristicile acestei Biserici? Sfântul Apostol Pavel ne-o spune în Epistola către Efeseni 4, 4-6: "Este un trup şi un Duh, precum şi chemaţi aţi fost la o singură nădejde a chemării voastre; Este un Domn, o credinţă, un botez, Un Dumnezeu şi Tatăl tuturor".

Iar în Epistola I către Corinteni 12, 12, Sfântul Apostol Pavel ne arată: "Căci precum trupul unul este, şi are mădulare multe, iar toate mădularele trupului, multe fiind, sunt un trup, aşa şi Hristos".

Putem înţelege astfel că această Biserică Ortodoxă este una, că durează până astăzi de la întemeierea ei de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi că are o unitate de credinţă.

Cele vreo 400 de biserici protestante sunt toate convinse că au o învăţătură justă, dar ele sunt în contradicţie unele cu altele. Această absenţă a unităţii de credinţă demonstrează că ele nu sunt niciuna Biserica Ortodoxă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos (şi aceasta chiar lăsând la o parte faptul că ele nici n-au fost întemeiate de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ci de către oameni).

De altminteri, Noul Testament - la care înşelătorii protestanţi fac întotdeauna apel - demonstrează aceasta prin însăşi existenţa sa. Biserica Ortodoxă a existat înainte ca primele cărţi ale Noului Testament să fie scrise. Aceste cărţi au fost redactate în Biserica Ortodoxă, de către Biserica Ortodoxă şi pentru Biserica Ortodoxă. Şi abia către anul 150 canonul cărţilor ce compun Noul Testament a fost definitiv stabilit de către Biserica Ortodoxă. Urmează că fără Biserica Ortodoxă, întemeiată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu ar fi existat nici Noul Testament, şi, deci, faptul că protestanţii sunt separaţi de Biserica Ortodoxă.

Biserica care există din timpul lui Hristos şi până astăzi este doar Biserica Ortodoxă.

Acum să analizăm devierile dogmatice şi canonice din biserica romană catolică ce nu este îndreptăţită, conform adevărului istoric, să-şi ia asemenea titulatură de Biserică Universală. Fiindcă Biserica Ortodoxă este Biserică Universală. Biserica Ortodoxă există din timpul sfinţilor apostoli şi respectă întocmai învăţăturile transmise acestora de Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Papii şi episcopii catolici eretici interpretează pasajul din Evanghelia scrisă de Sfântul Apostol Matei, astfel:

1. Hristos Şi-a întemeiat Biserica pe Petru.

2. Petru a fost primul episcop şi fondatorul bisericii din Roma.

3. Petru a transmis succesorilor săi - papii - privilegiile pe care le-a primit de la Hristos.

În virtutea acestei teorii a unui primat de drept divin, biserica romană catolică a declarat în 1870, la Conciliul Vatican I, că papa Romei are o jurisdicţie universală şi imediată, şi că este infailibil în materie de credinţă şi morală, de la sine însuşi, iar nu prin consensul Bisericii (ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae). Biserica romană catolică consideră Conciliul Vatican I ca fiind ecumenic, şi deci infailibil, cu toate că doctrina sa este în contradicţie cu cea a Sinoadelor Ecumenice VI si VII - acceptate şi ele la Roma - şi care anatemizează ca eretic şi monotelit pe Honorius, papa Romei.

Dar să examinăm cele trei puncte ale interpretării romane din Evanghelia scrisă de Sfântul Apostol Matei, capitolul 16, pentru a vedea dacă este sau nu aceasta credinţa Bisericii din primele secole. Una din condiţiile necesare Bisericii lui Hristos este credinţa neschimbată de la crearea Bisericii de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos, la început.

1. Niciunul din Părinţii primelor secole nu şi-a închipuit că Hristos Şi-a întemeiat Biserica pe Petru. Fericitul Augustin, un părinte foarte venerat în Biserica Occidentului, chiar o neagă în mod explicit când spune că Petru ar fi fost o piatră foarte nesigură (bien chancelante), din moment ce s-a lepădat de trei ori de Hristos. Sfântul Ambrozie şi Fericitul Augustin demonstrează că Petrus nu e petra, şi că dacă Hristos ar fi vrut să spună că Şi-a întemeiat Biserica pe Petru, ar fi zis: "Tu eşti Petru, şi pe tine îmi întemeiez Biserica."

Ce este deci "această piatră"?

Ceea ce tocmai s-a spus: "Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu". Iată de ce Sfântul Ciprian al Cartaginei - un alt mare Părinte al Occidentului - spune: "Orice episcop stă pe tronul Sfântului Petru". De altfel, citim la versetul 23 al aceluiaşi capitol 16 că Hristos îl numeşte pe Petru "Satan", anume pentru ceea ce tocmai a spus. Nu este deci cu mult mai cuminte a spune că Hristos şi-a întemeiat Biserica pe Petru, decât a spune ca a întemeiat-o pe Satan. Dar nu ne hazardăm în deducţii ce nu ne fac cinste în a trăi şi mărturisi credinţa noastră ortodoxă. Vom analiza, istoric aceasta, pe baza dovezilor.

2. Evidenţa arată că Sfântul Petru nu a fost niciodată episcop la Roma, şi că n-a întemeiat această biserică. Pe de-o parte, după Sfântul Ciprian, apostolii nu au hirotonit alţi apostoli, ci episcopi, care sunt succesorii tuturor apostolilor, şi astfel toţi sunt succesorii Sfântului Petru, care, el însuşi, a întemeiat biserica Antiohiei (De ce n-ar fi patriarhii Antiohiei succesorii Sfântului Petru în aceeaşi măsură ca cel al Romei?). Pe de altă parte, se pare că Sfântul Pavel e cel care a întemeiat biserica Romei şi a hirotonit şi pe primul ei episcop. În epistola către Romani, Sfântul Petru nu e deloc amintit. Se pare că, la acel moment, comunitatea era foarte mică şi prea puţin închegată. Sfântul Pavel promite să vină în curând pentru a evangheliza Roma (Romani 15, 32). Acestea sunt confirmate de Sfântul Irineu al Lyonului (secolul al II-lea), care spune că Pavel a hirotonit primii doi episcopi ai Romei - pe Linus şi pe Cletus -, şi că Petru n-a venit la Roma decât ca să moară aici, în timpul episcopatului lui Cletus. El l-a hirotonit pe Clement, cel ce a devenit al treilea episcop al Romei. Dacă Sfântul Irineu îl numeşte pe Clement al treilea episcop al Romei, aceasta o poate face pentru că Linus a fost cel dintâi.

Cum să se poată afirma că episcopii Romei sunt succesorii Sfântului Petru?

3. Pretinsele privilegii ale lui Petru au fost date de Mântuitorul nostru Iisus Hristos tuturor apostolilor după Înviere, şi chiar înainte: a se vedea Evanghelia scrisă de Sfântul Apostol Matei, capitolul 18, 18 ("Adevărat grăiesc vouă: Oricâte veţi lega pe pământ, vor fi legate şi în cer, şi oricâte veţi dezlega pe pământ, vor fi dezlegate şi în cer"); a se vedea Evanghelia scrisă de Sfântul Apostol Ioan capitolul 20, versetele 20-23 ("Deci s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul. Şi Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt; Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute").

Şi noi am văzut că pentru Sfântul Ciprian "orice episcop stă pe scaunul lui Petru". Însă nu e deloc evident că primatul lui Petru între ceilalţi apostoli era conceput în termeni de jurisdicţie şi de dominaţie; cu atât mai puţin Petru l-ar fi transmis cuiva în felul acesta. Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a spus în Evanghelia scrisă de Sfântul Apostol Luca, 9, 48): "Căci cel ce este mai mic între voi toţi, acesta este mare". Iar în Evanghelia scrisă de Sfântul Apostol Luca 22, 25-26, citim: "Regii neamurilor domnesc peste ele şi cei ce le stăpânesc se numesc binefăcători. Dar între voi să nu fie astfel, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai tânăr, şi căpetenia ca acela care slujeşte". Dacă Sfântul Petru ar fi avut rolul de a conduce pe toţi episcopii, ne-ar fi lăsat ceva în sensul acesta în scrisorile sale, pe care le aflăm în Noul Testament. Însă el, dimpotrivă, iată ce spune (I Petru, 5, 2-3): "Păstoriţi turma lui Dumnezeu, dată în paza voastră, cercetând-o, nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu pentru câştig urât, ci din dragoste; Nu ca şi cum aţi fi stăpâni peste Biserici, ci pilde făcându-vă turmei".

Cum vom împăca acestea cu termenii declaraţiei de la Vatican I?

Această critică a doctrinei papale înşelătoare de astăzi este esenţială pentru subiectul nostru, pentru că dacă demonstrăm că biserica Romei a schimbat credinţa primelor secole, vedem că ea nu va putea fi Biserica Ortodoxă a lui Hristos.

Cu toate acestea, cele ce tocmai le-am văzut în Sfintele Scripturi şi la Părinţii Bisericii Ortodoxe corespund întocmai învăţăturii Bisericii Ortodoxe astăzi. Ecleziologia Bisericilor orientale despărţite după Calcedon (451) este întru totul cea a Bisericii Ortodoxe şi nu comportă nici o urmă a doctrinei papale. Aceasta ne face să ne gândim că în secolul al V-lea toată lumea creştină avea aceeaşi credinţă, pe care biserica Romei a schimbat-o mai apoi.

Ultima parte a investigaţiei noastre priveşte secolul al VI-lea. La această epocă, Grigorie cel Mare era papă al Romei. Biserica Ortodoxă îl cinsteşte ca sfânt, iar biserica romană îl numeşte "doctor al Bisericii". De la el ne-au rămas până astăzi scrisorile sale, din care voi cita câteva extrase după ediţia benedictină (catolică). Aceste scrisori privesc o controversă a papei cu Ioan Postitorul, Patriarhul de Constantinopol, căruia împăratul îi dăduse titlul de "Patriarh ecumenic". Acest termen onorific exprima legătura cu capitala imperiului. Generalul armatelor din Constantinopol era şi el numit "general ecumenic". Însă acest titlu a fost redat în latineşte prin "universalis", iar Grigorie cel Mare nu ştia greceşte. Protestele sale ne fac cunoscute sentimentele sale cu privire la dominaţia Bisericii de către un singur episcop.

Din scrisoarea sa către Ioan Postitorul (epistola 25, liber 1):

"Gândiţi-vă numai că prin această înfumurare prea-îndrăzneaţă pacea întregii Biserici este tulburată, şi că sunteţi vrăjmaş al harului care s-a dat tuturor în comun. (...) Deci, prea-iubite frate, iubiţi smerenia din toată inima, căci ea este aceea care susţine buna înţelegere între fraţi, cea care păstrează unitatea în sfânta Biserică universală. (...) Ce veţi spune lui Hristos, Care e capul Bisericii universale, la judecata finală, dacă prin titlul de universal v-aţi supus toţi membrii ei? (...) Petru, primul între apostoli, şi membru al Bisericii sfinte şi universale; Pavel, Andrei, Ioan nu sunt ei capi ai anumitor popoare? - şi totuşi toţi sunt membrii sub un singur cap. (...) Nu sunt ei membrii ai Bisericii? Şi totuşi nici unul dintre ei n-a voit să fie universal (...)".

"Fraţia voastră o ştie: oare n-a dat - în mod onorific - venerabilul sinod de la Calcedon titlul de universal episcopilor acestui scaun apostolic, în care sunt şi eu - prin voinţa lui Dumnezeu - slujitor? Şi, cu toate acestea, nici unul n-a voit să permită să i se dea acest titlu; niciunul nu şi-a atribuit acest titlu îndrăzneţ de teama că, atribuindu-şi o onoare particulară în demnitatea episcopatului, să nu pară a o refuza tuturor fraţilor. (...)"

"Domnul a zis ucenicilor Săi: "Să nu vă numiţi Părinţi, căci voi nu aveţi decât un singur Părinte". Ce veţi spune deci, prea-iubite frate, la înfricoşătoarea judecată ce va să fie, dacă doriţi să fiţi numit nu doar Părinte, ci Părinte universal al lumii? (...) Trebuieşte, e adevărat, ca tulburările să vină; da, însă vai aceluia prin care vine tulburarea! Ca urmare a titlului vostru nelegiuit şi plin de mândrie, Biserica este împărţită si inimile tuturor fraţilor sunt tulburate (...)".

"Dacă nu voi primi la această îndreptare a mea decât dispreţ, nu-mi va mai rămâne decât soluţia chemării Bisericii".

Iată acum câteva extrase din scrisoarea Sfântului Grigorie către împărat (cartea a V-a, scrisoarea 20, ediţia benedictină):

"... Prea-cucernice domn, îmi apăr eu în această împrejurare o cauză a mea? Vreau eu să mă răzbun pentru vreo injurie particulară? Nu, ci e vorba de cauza Dumnezeului Celui Atotputernic, de cauza Bisericii universale. (...) "

"Dacă cineva uzurpă în Biserică un titlu care rezumă în el pe toţi credincioşii, atunci Biserica universală - o, ce blasfemie! - va cădea odată cu el, pentru că el este numit universal! Aşadar, toţi creştinii trebuie să respingă acest titlu blasfemiatoriu, acest titlu ce surpă onoarea sacerdotală a tuturor preoţilor de cum este, nebuneşte, uzurpat de unul singur! (care-şi spune papă) "

După moartea lui Ioan Postitorul, succesorul său - Chiriac - continuă să se folosească de titlul de Patriarh Ecumenic, tradus prin universalis. Cu privire la acestea, Grigorie scrie şi patriarhului de Antiohia (cartea a VII-a, scrisoarea 27):

"Am avut grijă să-i fac cunoscută părerea mea vizând titlul lui îngâmfat şi superstiţios; i-am spus că nu va putea avea pace cu noi dacă nu va renunţa la acest titlu de orgoliu, care nu-i altceva decât invenţia primului apostat. Nu trebuie să socotiţi această afacere ca fiind fără de importanţă, pentru că dacă o vom tolera, vom perverti credinţa întregii Biserici. (...) Fără a mai vorbi de injuria care este adusă demnităţii voastre, nu se poate tăgădui că dacă un episcop se numeşte universal întreaga Biserică se zdrobeşte dacă el cade... "

Într-o altă scrisoare către împărat, Grigorie scria (cartea a VII-a, scrisoarea 33):

"Eu spun - fără cea mai mică ezitare - că oricine se numeşte episcop universal sau doreşte acest titlu este - prin mândria sa - precursorul lui Antihrist, căci prin aceasta pretinde să se înalţe mai presus decât ceilalţi. Greşala în care el cade vine dintr-o mândrie egală cu a Antihristului, pentru că după cum acest pervers a vrut să fie privit ca fiind mai presus decât ceilalţi oameni, tot aşa şi cel ce doreşte să fie singur numit episcop se ridică pe sine mai presus decât ceilalţi ".

Într-o scrisoare către Evloghie, patriarhul Alexandriei, Grigorie spune:

"Vă spun că nu trebuie să-mi daţi acest titlu, după cum nu trebuie să-l daţi nici altora. Şi iată că, în adresa scrisorii voastre îmi daţi totuşi mie, care le-am proscris titlurile orgolioase de universal şi de papă! Vă rog, Prea Sfinţia Voastră, ca pe viitor să nu o mai faceţi; căci vă ştirbiţi vouă înşivă ceea ce daţi prea mult altuia. (...) Dacă îmi ziceţi mie papă universal, negaţi că sunteţi Sfinţia Voastră ceea ce pe dea-ntregul aş fi eu. Lui Dumnezeu nu-i place una ca aceasta! Departe de noi cuvintele care sporesc vanitatea şi rănesc dragostea! "

Toate aceste extrase arată - prin gura unui sfânt papă al Romei - că episcopatul este egal în demnitate, şi că e diabolic a vrea să domini pe alţii. Această învăţătură este cea a Bisericii Ortodoxe; biserica romană, însă, învaţă cu privire la papi tocmai ceea ce Sfântul Grigorie condamnă cu atâta energie.

Patriarhul Evloghie al Alexandriei adresează lui Grigorie o scrisoare în care îl flatează numindu-l succesor al Sfântului Petru. Iată răspunsul Sfântului Grigorie (cartea a VII-a, scrisoarea 39, ediţia benedictină):

"Bunătatea Voastră mi-a vorbit mult în a sa scrisoare de scaunul Sfântului Petru - prinţul apostolilor -, zicând că acest apostol încă mai trăieşte acolo în succesorii săi. (...) Am primit cu bucurie tot ceea ce mi-aţi spus, deoarece cuvintele Voastre privind scaunul lui Petru au venit de la acela care şi ocupă acest scaun al lui Petru. (...) Deşi au fost numeroşi apostoli, totuşi singur scaunul prinţului apostolilor a prevalat prin a sa princialitate, care scaun există în trei locuri; căci el este cel care a slăvit scaunul în care a binevoit să se odihnească (quiescere) şi să-şi sfârşească viaţa aceasta. Tot el este acela care a făcut celebru şi scaunul în care a trimis pe evanghelist, ucenicul său. Şi, în fine, tot el a întărit şi scaunul în care a stat timp de şapte ani, chiar dacă a trebuit să-l părăsească. Deci, pentru că nu este decât un singur scaun al acestui apostol, dar trei episcopi îl ocupă acum - prin autoritate divină -, de aceea toate cele ce aud spuse de bine de Sfinţia Voastră mi le imput mie însumi".

Aşadar, vedem că Sfântul Grigorie, papă al Romei în secolul al VI-lea, era ortodox, şi că a desfiinţat toate tezele papiste adoptate de succesorii săi - succesori pe scaunul său dar nu şi în credinţa sa. Papa Grigorie al Romei spune clar că doctrina de la Vatican I este cea a lui Antihrist; biserica romană şi-a schimbat deci credinţa de o manieră extrem de gravă.

Într-adevăr, papalitatea a uzurpat rolul celor trei persoane ale Treimii: papa pretinde a exersa o jurisdicţie universală şi imediată, care aparţine lui Dumnezeu Tatăl; papa îşi spune Vicarul lui Hristos, în timp ce Fiul lui Dumnezeu n-are nevoie de vicar - Hristos a înviat din morţi şi a zis: "iată Eu cu voi sunt, în toate zilele, până la sfârşitul veacului" (Matei 28, 20); papa uzurpă rolul Sfântului Duh de a învăţa în mod colegial prin toţi succesorii apostolilor, spunându-şi infailibil în materie de credinţă şi de morală - în timp de Hristos a zis: "Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăţa toate cele ce v-am spus Eu". (Ioan 14, 26)

În concluzie, am văzut că Biserica Ortodoxă a lui Hristos trebuie să fie întemeiată de Hristos, trebuie să dăinuiască până astăzi, şi trebuie să-şi fi menţinut aceeaşi credinţă din timpul apostolilor până în zilele noastre.

Bisericile protestante n-au fost întemeiate de Hristos, ci de oameni, mult mai târziu şi - cât priveşte credinţa - sunt în dezacord între ele şi cu Biserica apostolică.

Biserica Romei propune o învăţătură contrară celei a Bisericii Ortodoxe a primelor secole, aşa cum dau mărturie Sfintele Scripturi şi Părinţii - şi mai ales Sfântul Grigorie cel Mare, papă al Romei în secolul al VI-lea.

Biserica Ortodoxă a fost întemeiată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ea există de o manieră neîntreruptă de atunci şi până astăzi, şi a păstrat aceeaşi credinţă pe tot timpul existenţei sale.

Ea este deci adevărata Biserică a lui Iisus Hristos.

Încă din momentul creaţiei, omul a fost înzestrat de Dumnezeu cu libertate, putând să-şi manifeste dragostea sa faţă de Creator în mod liber. Însă el, omul, crezând că are tot ce vrea şi că poate face orice şi fără Dumnezeu şi-a luat partea cu care fusese înzestrat şi a plecat în ţara îndepărtată, ţara păcatului, prin călcarea poruncii şi refuzul de a conlucra cu dragostea Tatălui (Luca 15, 11-32).

Hristos se pogoară în lume pentru a ridica pe om din moartea păcatului la viaţa în Dumnezeu. Omul nu mai este stăpânit de moarte, ci se face un învingător al morţii prin viaţa cea întru Hristos, fiind înzestrat cu putere de sus, cu harul ce izvorăşte din Fiinţa Divină a Sfintei Treimi, care se revarsă în Biserică.

Biserica este locul de întâlnire al omului cu Dumnezeu, treapta de pe care şi prin care îşi începe zborul său spre înălţimile cereşti. Biserica ne oferă tot ceea ce ne este necesar pentru a ne realiza condiţia de oameni.

Unicitatea lui Dumnezeu presupune principiul singularităţii Bisericii, în sensul că El oferă puterea desăvârşită şi nu are nevoie de o corectare în actele Sale. Lucrarea Lui nu se repetă, ceea ce zideşte El nu are nevoie de o întărire din partea altcuiva, căci este întărită din fire. Biserica cea zidită de Dumnezeu este una, iar celelalte aşa-zise “biserici” sunt zidite de oameni, care, crezându-se dumnezei încearcă să-L corecteze pe Dumnezeu, potrivit concepţiei lor demonice. “Biserica cea una este moştenitoarea Celui Care prin fire este Unul; şi pe această Biserică se silesc ereziile să o împartă în multe biserici” (Clement Alexandrinul, Stromata a VII-a, în Scrieri, Partea a doua, PSB 5, EIBM, Bucureşti 1982, pag. 544)

Adevărata Biserică este zidită pe “Piatra cea din capul unghiului” (Psalmul 117, 22: Isaia 28, 16; Matei 21, 42; Marcu 12, 10-11), Care are vârful în Dumnezeu şi Care este Dumnezeu. Originea ei este divină şi nu are la bază principii umane.

Pentru Sfântul Grigorie de Nyssa, întemeierea Bisericii este echivalentă cu o nouă zidire a lumii (Omilia 13 la Cântarea Cântărilor). Prin urmare, lumea fiind creată o dată, tot la fel şi Biserica se întemeiază o dată şi pentru totdeauna. Ea este zidită pentru veşnicie şi este condusă de Hristos, Capul său (Coloseni 1, 18), fără întrerupere: “ ... porţile iadului nu o vor birui” (Matei 28, 20).

Romano-catolicii susţin că ei sunt cei care constituie Biserica adevărată, deoarece mărturisesc “integral şi autentic adevărul universal şi ortodox, pe întreg globul” (Tertulian Longa, Credo - Dicţionar teologic creştin din perspectiva ecumenismului catolic, colecţia “Homo Religiosus”, Ed. Dacia, Cluj-Napoca 1997, pag. 184) . Vorbe goale pe care nici catolicii înşelaţi de papă nu le cred, căci istoria creştină arată şi demonstrează netemeinicia lor. Nu poţi să fii cu Dumnezeu atâta timp cât nu păstrezi cuvântul Său, ci încerci să-l modifici după bunul tău plac. Ori câte erezii - dogme noi nu au intrat în grupare lor religioasă, dogme care nu au nici măcar un principiu logic, dar altminteri scripturistic? (Filioque, infailibilitate, primat papal, harul creat, purgatoriul, imaculata concepţiune, slujirea cu azimă, botezul prin stropire etc. etc.). Sfântul Apostol Pavel ne învaţă că Scriptura nu poate fi modificată: “Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o - să fie anatema!” (Galateni 1, 8). Deci catolicii înşelaţi de papă să renunţe la toate ereziile lor şi să primească botezul ortodox hotărât de Sfinţii Părinţi, dacă vor unire dogmatică şi canonică cu Biserica Ortodoxă binecuvântată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Biserica Ortodoxă este adevărata păzitoare a cuvântului lui Dumnezeu, paznic credincios care tot timpul a respectat porunca Domnului şi tocmai de aceasta a împlinit-o pentru că Hristos a fost, este şi va fi prezent în ea: “Şi toate le-a supus sub picioarele Lui şi, mai presus de toate, L-a dat pe El cap Bisericii, Care este trupul Lui, plinirea Celui ce plineşte toate întru toţi” (Efeseni 1, 22-23).

Ortodoxia este rezultatul iubirii Tatălui, arătată în Fiul Cel răstignit, prin Sfântul Duh Cel dătător de viaţă (Ioan 3, 16). Este scăldătoarea Vitezdei în care se vindecă şi cei care au, dar şi cei care nu au “om care să-i arunce în apă” (Ioan 5, 1-15). Totul este aici “adevărul care ne face liberi” (Ioan 8, 32) şi “dragostea care nu cade niciodată” (I Corinteni 13, 8). Aici este “Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14, 6), iar cel care vrea să înainteze către Dumnezeu trebuie să meargă pe drumul Ortodoxiei, având drept călăuză Lumina lumii, adică pe Hristos (Ioan 8, 12), căci: “ ... în afara Ortodoxiei celei adevărate întunericul creşte cu repeziciune” (Ieromonah Serafim Rose, Ortodoxia şi religia viitorului, FEP - Tipografia Centrală Cartea Moldovei, Chişinău 1995, pag. 228)

Ortodoxia este plinătatea, în sensul că nu are ce primi de la nimeni, ci numai poate să ofere pentru a îmbogăţi sufleteşte şi pentru a apropia de Dumnezeu. “În afară de Biserica Ortodoxă nu este adevăr. Ea este singura păstrătoare credincioasă a tuturor celor poruncite de Domnul prin Sfinţii Apostoli şi este, ca atare, adevărata Biserică Apostolică” (Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an, Colecţia “Părinţi ruşi”, Editura Sofia, Bucureşti 1999, pag. 10) .

Puterea ei este puterea lui Hristos, care permanent este prezent în ea (Matei 28, 20) pentru a o ocroti şi a o hrăni cu Trupul şi Sângele Său.

Ortodoxia este Cina cea de Taină la care sunt chemate toate popoarele (Ierem. 31, 31) să se împărtăşească cu Domnul Hristos, nu cu simboluri, ci cu Însuşi Trupul şi Sângele Lui. Toţi participă la aceeaşi rugăciune, împărţind fiecare după harul şi darul său. Aici este familia cea mare unde cu toţi ne suntem fraţi prin iubire, iar Dumnezeu ne este Tată (Mica Dogmatică vorbită, de Pr. M. A. Costa de Beauregard şi Părintele Dumitru Stăniloae, Editura Deisis, Sibiu 1995, pag. 61) .

Precum atunci, la Cina cea de Taină, aşa şi acum, Sfinţii Apostoli stăteau smeriţi şi uniţi în rugăciune, iar dintre ei numai Iuda Iscarioteanul, cel ce avea punga, (cel ce s-a limitat la partea văzută - partea lumească), s-a găsit să-L încerce pe Domnul, vânzându-L.

Iuda Iscarioteanul reprezintă omul eretic, care fuge de la masa euharistică, de la unitatea Bisericii Ortodoxe, găsindu-şi “liniştea” în concepţiile sale şi nu în Dumnezeu. Istoria ne arată că lumea a fost plină de astfel de oameni. Sunt mulţi de Iuda care se cred apostoli (I Corinteni 12, 29). Însă nădejdea nu trebuie să ne-o punem în “infailibilitatea” noastră, ci în puterea şi dragostea lui Dumnezeu. Nu trebuie ca Dumnezeu să urmeze drumul nostru, potrivit regulilor impuse de noi, ci noi trebuie să urmăm drumul Său, drumul Crucii, prin dragoste şi smerenie, drumul Ortodoxiei.

Ortodoxia este izvorul nesecat şi dătător de viaţă care izvorăşte din coasta Mântuitorului Hristos şi care răcoreşte prin această “apă vie” (Ioan 4, 10) pe tot omul care aleargă la ea. Ea nu-şi rezervă aceste daruri numai pentru sine, ci se lasă deschisă către toţi oamenii: “Ortodoxia nu este proprietatea tradiţiei soborniceşti, a cărei păstrătoare se ştie a fi... Ortodoxia nu poate decât să privească cu bunăvoinţă, să înlesnească, să întărească orice întoarcere la izvoare” (Oliver Clement în prefaţa la cartea Împărtăşirea Sfântului Duh, de Preot Prof. Boris Bobinskoy, Colecţia “Biblioteca Teologică”, Seria “Teologi Ortodocşi Străini”, EIBM, Bucureşti 1999, pag. 11).

Ortodoxia propune şi a propus încă de la întemeierea ei, din vremea Sfinţilor Apostoli, un alt fel de viaţă, o viaţă trăită în comuniune cu Dumnezeu. Cu toată teologia şi practica ei liturgică reprezintă o relaţie mistică, o relaţie în care omul şi Dumnezeu îşi vorbesc reciproc, în care omul devine liber şi protejat de Dumnezeu.

Multe se pot spune despre Ortodoxie, dar nu poţi pătrunde în profunzime tainele ei, aşa cum nu poţi să-l cunoşti pe Dumnezeu în totalitate. Poţi să vorbeşti despre ea numai ceea ce ai văzut din unghiul din care ai privit, iar schimbarea unghiului înseamnă o înaintare în viaţa cea întru Dumnezeu, prin urmare subiectul nu poate fi epuizat niciodată.

Biserica Ortodoxă este oaza din mijlocul deşertului acestei lumi, unde toţi cei care aleargă se vor mântui de arşiţa disperării şi nesiguranţei; unde toţi se vor răcori şi hrăni cu bunurile dumnezeieşti. Este soarele cel mare care luminează cu puterea şi cu harul lui Dumnezeu pe tot cel ce doreşte revenirea la casa părintească (Luca 15, 11-32).

Veniţi, fraţilor, căci masa este îndestulată şi pentru noi, dar şi pentru voi, şi astfel vom trăi în comuniune cu Dumnezeu. “Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi odihni pre voi” (Matei 11, 28).

Deci CĂUTAŢI ADEVĂRUL, ŞI AFLÂNDU-L, VEŢI FI LIBERI ! ADEVĂRUL LUI HRISTOS ESTE ÎN BISERICA ORTODOXĂ !

Doamne, Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!


Te poţi conecta pe un Hub de îndrumare şi misiune creştin ortodoxă, de combatere a ecumenismului, a sectelor create de oameni şi a ereziilor ===>>> dublu click pe acest link: dchub://ortodox.sytes.net:4012

Marti, Mai 15, 2007, 12:31 AM 

Pe nimeni sa nu osandim, daca dorim sa ne mantuim
     media: 5.00 din 6 voturi

PE NIMENI SĂ NU OSÂNDIM, DACĂ DORIM SĂ NE MÂNTUIM

Sfinţii nu au osândit niciodată, pentru că au fost smeriţi


Mărturisitor Ortodox


JUDECAREA APROAPELUI, OSÂNDIREA, PUNE CAPĂT VIEŢII DUHOVNICEŞTI

Judecarea aproapelui e văzută de unii ca ceva nevinovat din punct de vedere duhovnicesc, de alţii ca ceva folositor şi de alţii chiar ca o virtute. Acest păcat a reuşit să câştige mult adepţi deoarece se arată în chipul virtuţii. În realitate el are urmări dezastruoase. Perseverenţa în el zădărniceşte mântuirea sufletului. Dintre cele mai grele păcate, osândirea este cea mai răspândită printre oameni. Îmbrăcaţi în mantia iubitorilor de dreptate, aproape fiecare dintre noi ne-am însuşit dreptul acesta duşmănos de a ponegri pe alţii şi de a găsi tuturor defecte. Oare cum se va mântui omul care în fiecare zi osândeşte pe fraţii săi, pentru care Hristos a fost răstignit pe cruce ? Nu prin răutatea osândirii aproapelui putem să îndreptăm greşelile lui. Oricine se face pe sine judecător este asemenea unui doctor neglijent care, cu mâinile nespălate şi cu pansamente de tifon murdare, leagă rănile bolnavilor, iar prin aceasta, în loc să-i tămăduiască, le pricinuieşte o şi mai mare infecţie.

Comentând cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos privind paiul şi bârna din ochii apropelui nostru , putem arăta că Hristos aseamănă păcatul aproapelui cu paiul, iar osândirea o compară cu bârna. Biserica Ortodoxă dă dreptul de a osândi doar pe eretici, care sunt cei mai rafinaţi slujitori ai satanei. Ei par a propovădui pe Dumnezeu, dar ne conduc la diavol. Sfântul Nichifor Mărturisitorul numea învăţătura eretică : "muşcătură de şarpe." Un pustnic plângea în pustie: Vai, fratele meu a greşit azi, iar eu voi greşi mâine la fel. Diavolul a reuşit să întoarcă aproape toate lucrurile cu capul în jos în lume făcând confuzie în noţiunile oamenilor despre păcat şi virtute, iar cea mai mare strădanie a lui e îndreptată în a ne învăţa în rânduiala lui stricată.

Încercaţi să apăraţi astăzi Sfânta Ortodoxie aşa cum au apărat-o Sfinţii Părinţi şi vă veţi confrunta cu o deplină neînţelegere din partea multora ori cu o furtună de riposte. Creştinul ortodox înţelept trebuie să ştie unde poate să osândească şi unde să nu facă aceasta. Fiindcă fiecare patimă poate, cu ajutorul lui Dumnezeu şi prin străduinţă personală, ca să se transforme dintr-un defect într-o calitate a sufletului. Adevărata dragoste de Dumnezeu nu este compatibilă cu ataşamentul către diavol. Cel ce iubeşte pe vrăjmaşii săi vede că aceştia sunt jertfe jalnice în mâinile satanei, ceea ce naşte în inima lui compătimire şi dragoste pentru ei.

Ce e la bază osândirea ? Manifestarea capacităţii sufletului de a critica, despărţind binele de rău, el laudă binele şi mustră răul. Foloseşte drept acest dar de a judeca acela care-l mustră pe diavol ca inventator al răului şi se osândeşte pe sine când urmează influenţei lui. Care dintre noi, dacă a pierdut pe cel mai scump om pentru sufletul său, de pildă pe mama sa, va lăsa groapa ei şi va pleca să plângă la morminte străine ? Păcatele străine sunt departe de sufletul nostru. Ele nu ne apasă conştiinţa. Nu pentru ele vom răspunde noi în faţa lui Dumnezeu ! Cum putem să ne izbăvim de păcătoşenia proprie atâta timp cât o sprijinim cu cea străină ? Cel ce osândeşte este nesătul de răutate. Lui nu-i ajunge otrava propriilor lui vicii. Gândiţi-vă: Osândirea pune capăt vieţii duhovniceşti. Ce lucru tulbură pe cineva, despre acela vorbeşte cel mai adesea. Chiar şi când omul doreşte să ascundă cele ce are în inima sa, gura, fără de voie, câteodată îl vădeşte. Limba e organul prin care, de obicei, se manifestă sentimentele inimii.

Treptele osândirii aproapelui acestea ar fi: să vorbeşti de rău, să osândeşti şi să dispreţuieşti.

Poate să-i treacă prin cap orbului să-şi bată joc de ceilalţi orbi ? El se nelinişteşte de propria lui stare. Cine osândeşte pe alţii este trufaş, nu e smerit. Cine osândeşte pe cineva nu îl laudă, ci îl mustră. Şi, pe cât de multe cuvinte rele spune la adresa lui, pe atât se simte mai mulţumit. Noi osândim pe alţii în mod obişnuit din auzite, fără să fi văzut şi probat păcatul lor, deci clevetim. Cu clevetirea ne asemănăm diavolului. Dragostea toate le iartă. Nimeni nu poate să-i slujească drept motiv de a vorbi de rău pe alţii. Ca să poţi osândi, trebuie să-ţi lipsească dragostea din inimă.

Sfântul Ioan Scărarul ne spune că : "cei ce zavistuiesc râd cu mulţumire de învăţătura, faptele şi meritele aproapelui" . Iar Sfântul Ioan Gură de Aur ne arată : "precum muştele se aşează pe rănile străine, aşa şi cei ce osândesc apasă pe păcatele străine" . Avva Dorotei arată : Ce altă lucrare are diavolul decât să ne îndemne la răutate ? Câtă viclenie ! Cel rău ne împinge să greşim împotriva unei porunci a lui Dumnezeu şi, dacă totuşi nu o călcăm pe aceasta, măcar să osândim pe cei ce greşesc, astfel încât, dacă nu reuşeşte să ne prindă în cursa păcatului, să ne prindă în cursa care pare că este împotriva păcatului.

Osândirea este unul dintre păcatele cele mai potrivnice lui Dumnezeu, pentru că e răpirea drepturilor Lui. Sfântul Atanasie Sinaitul ne arată: "cine osândeşte înaintea Judecăţii de Apoi a lui Hristos, acesta este Antihrist, pentru că îşi însuşeşte dreptul lui Hristos" . Iar Sfântul Tihon de Zadonsk ne îndeamnă pe toţi să fim buni: "fără harul lui Dumnezeu nu putem să săvârşim nimic în afară de răutate" . Sfântul Ioan Scărarul ne îndrumă: "osândirea este o boală subţire, dar o lipitoare grasă, ascunsă şi tăinuită, care suge şi seacă sângele iubirii … Ea este făţărnicia iubirii, pricinuitarea întinăciunii şi a poverii inimii" . Pentru că omul nu stă într-un singur loc, dacă nu reuşeşte în bine, el înainteaza în rău. Prin osândire, nimeni nu a îndreptat vreodată pe cineva. Dimpotrivă, cu ea mulţi s-au rănit crud şi s-au înrăit. Să luăm exemplu de la Cuviosul Isaia, ce a văzut pe un frate păcătuind :
Dacă Dumnezeu, Care l-a creat, vede aceasta şi-l rabdă, cine sunt eu ca să-l osândesc ?"
Păcătoşii care trec cu vederea greşelile lor, nu pot să sufere greşelile celorlalţi. Iar drepţii, ce se grăbesc să izgonească fiecare păcat ivit în propriul lor suflet, cu îndelunga răbdare suferă greşelile aproapelui.

Sfinţii nu au osândit niciodată, pentru că au fost smeriţi. Astfel de judecători suntem noi. Altora le cerem totul, iar pe noi nu ne obligăm la nimic; la păcatele noastre privim printre degete, iar pe cele străine le punem sub lupă. Cât de cumplit este să osândeşti pe cel care chiar Dumnezeu l-a iertat şi l-a îndreptat. Adesea ne minunăm de ce în jurul nostru este atâta haos. De ce, atât de des, ne ciocnim unii cu alţii. Iar aceasta se întâmplă pentru că ne osândim reciproc, mai bine spus, ieşim din orbitele noastre. Dacă un creştin de rând începe să osândească pe aproapele său cu scopul de a-l face de râs în faţa altora, va fi judecat de Dumnezeu cu mare asprime. Sfântul Ioan Gură de Aur ne arată : "cel ce cinsteşte pe preot va cinsti şi pe Dumnezeu, iar cel ce a început să dispreţuiască pe preot, treptat va ajunge să-L jignească şi pe Dumnezeu" şi "Când începem să examinăm viaţa celor care ne conduc, atunci dorim singuri să fim unşi ca învăţători şi, în acest fel, se deformează toate" . Sfântul Ioan Hrisostom - "totul este după credinţa ta; nici cel drept nu-ţi va aduce vreun folos dacă tu eşti necredincios, nici cel necurat nu te va atinge cu ceva câtuşi de puţin, dacă tu eşti credincios … Darurile lui Dumnezeu nu atârnă de virtutea preoţească, totul provine din har. Lucrul preotului este numai să-şi deschidă gura şi totul săvârşeşte Dumnezeu; preotul săvârşeşte numai partea văzută a lucrurilor" . Sfinţii Părinţi ne sfătuiesc să nu credem, când este vorba de osândirea aproapelui, chiar dacă vedem cu ochii noştri. Avva Dorotei ne îndeamnă: "când mergem undeva, mai mult decât orice trebuie să ne păzim de bănuială, din care se naşte osândirea cea de suflet pierzătoare" . Cel bun tot timpul descoperă ceva folositor pentru sine şi se foloseşte de aceasta. Fantezia celui cu o stare păcătoasă este aşa de bogată şi aşa de fină, că de multe ori ea vede păcatul şi acolo unde nu este. Iar Sfântul Ioan Scărarul ne arată: "un bun grădinar gustă numai din roadele coapte, iar pe cele acre şi necoapte le lasă; tot aşa şi sufletul bun şi întelept ia aminte numai la virtuţile altora" .

Cum să scăpăm de clevetire:

Nu discuta cu oamenii bârfitori, nu te împrieteni cu clevetitorii, dar nici nu cădea în cealaltă extremă - să începi să osândeşti pe osânditori. Sfinţii Părinţi au oprit aspru transmiterea ori povestirea cuvintelor străine, când aceasta are caracter de bârfă. Dacă ceea ce vrei să spui nu este nici adevărat, nici bun şi nici de trebuinţă, să rămână îngropat şi să nu te mai împovărezi nici pe tine, nici pe mine cu acele cuvinte. Dacă invidia din noi vrea să nască osândirea, să ne reţinem limba să nu vorbim acestea. Sfinţii Părinţi ne arată cum să tăiem acest izvor rău: Smeriţi-vă, luaţi aminte la păcatele voastre şi nu la cele străine ! Când un om se află în întuneric, el nu vede cât praf zboară prin cămăruţa lui. Dar dacă, prin vreo oarecare crăpătură a uşii, se strecoară înauntru o rază de soare, deodată se pot vedea mii de particule de praf, care zboară prin aer. Dacă eu propriul meu suflet nu l-am înţeles, cum voi cunoaşte fără greşeală neajunsurile, înclinările şi predispoziţiile din sufletele altora ? Când vedem pe cineva că greşeşte, noi trebuie să-l compătimim, să vedem în el pe cineva bolnav şi să ne rugăm pentru el, ca să-l izbăvească Dumnezeu din ghearele păcatului. După cuvântul Sfântului Varsanufie cel Mare, "când cineva împinge pe altul în groapă, noi nu-l mustrăm pe cel căzut, ci pe acela (diavolul) care l-a împins" .

Cel mai bun medicament al acestei boli este osândirea de sine. Sfântul Serafim de Sarov ne îndrumă: "Osândeşte-te pe tine şi vei înceta să mai osândeşti pe alţii !" Cel ce se mustră pe sine duce o luptă eroică cu păcatul în arena sufletului său. Findcă, niciodată să nu uităm aceasta, cel ce osândeşte este asemenea apei din baie: dorind să-i spele pe alţii, ea singură se murdăreşte.

Sfinţii nu au osândit niciodată, pentru că au fost smeriţi.

Pe nimeni să nu osândim, dacă dorim să ne mântuim.

Gândiţi-vă: Osândirea pune capăt vieţii duhovniceşti.

Cel ce osândeşte este nesătul de răutate. Lui nu-i ajunge otrava propriilor lui vicii.

Cum putem să ne izbăvim de păcătoşenia proprie atâta timp cât o sprijinim cu cea străină ?


Te poţi conecta pe un Hub de îndrumare şi misiune creştin ortodoxă, de combatere a ecumenismului, a sectelor create de oameni şi a ereziilor ===>>> dublu click pe acest link: dchub://ortodox.sytes.net:4012Cautare


Categorii

Aboneaza-te la insemnari


Ultimele insemnari

Blog Status

Vizitatori:111.537
Insemnari:16
Comentarii:0

Arhiva

Blogarama - The Blog Directory
† Fi-vor închinate aceste pagini Ţie, Doamne, ca să trăiesc după ce mor †
† Mulţumesc Bunului Dumnezeu că a îngăduit şi unui vas slab şi neputincios cum sunt, să slujească Bisericii Ortodoxe Române †
† Slavă şi mulţumire Bunului Dumnezeu pentru toate darurile şi binecuvântările Sale †
Copyright © 2007
® Toate drepturile rezervate
Mărturisitor Ortodox
Pentru propuneri, sugestii, trimiteţi e-mail: marturisitorortodox@yahoo.com BlogCatalog.roDirectory of Religion Blogsblog search directory
Vă puteţi conecta pe un Hub de îndrumare şi misiune creştin ortodoxă, de combatere a ecumenismului, a sectelor create de oameni şi a ereziilor, puteţi fi alături de noi, dând dublu click direct pe acest link: dchub://ortodox.sytes.net:4012

Blog Flux Pinger - reliable ping service.
powered by
www.ABlog.ro
Termeni si Conditii de Utilizare